Vratite Pronađenog Ljubimca

Kada ljubimac ima zakačen Pet Tap privjezak, potrebno je samo nekoliko trenutaka da kontaktirate vlasnika pronađenog ljubimca
– bez instaliranja bilo kakve aplikacije ili komplikovane prijave! Odvojite nekoliko sekundi da ispratite korake kako biste brzo i bezbjedno vratili kućnog ljubimca njegovoj kući.

Pokreni video
 • Proverite da li je na vašem telefonu u podešavanjima aktivirana funkcija NFC čitač tagova (iOS)/NFC (Android). Ukoliko nije, potrebno ju je aktivirati.
 • Prislonite zadnju stranu telefona na Pet Tap privjezak koji je zakačen za ogrlicu pronađenog ljubimca, kako biste ga skenirali.
 • Kada je privjezak prepoznat, na vrhu ekrana pojaviće se potvrda da je privjezak očitan. Kliknite na potvrdu, i na ekranu telefona pojaviće se informacije o ljubimcu i njegovom vlasniku: ime ljubimca, ime vlasnika, dugme sa brojem telefona vlasnika i adresa na kojoj vlasnik stanuje.
 • Kliknite na dugme sa brojem telefona koje će vas zatim automatski preusmjeriti na poziv sa vlasnikom.

Omogućavanje NFC funkcija za korišćenje Pet Tap tagova

tackice-2png

Za Android:

Da bi prenos podataka funkcionisao, NFC funkcija mora biti uključena. To se može uraditi na sledeći način:

 • Jednostavno prevucite nadole od vrha ekrana dok se brzi meni ne učita.
 • Zatim uključite potrebnu ikonu NFC-a.

Ako nemate ovu opciju u brzom meniju, slijedite dole navedene korake:

 • Posjetite Aplikacije i Podešavanja sa početnog ekrana
 • Idite na „Više mreža“
 • Izaberite opciju „NFC“.
 • Uključite ( ) ili isključite ( ) funkciju ako je potrebno.

Za iPhone:

Opcija NFC se automatski uključuje za iPhone 11 i novije verzije. Za starije verzije pratite uputstva u nastavku:

 • Jednostavno prevucite nagore od dna ekrana dok se brzi meni ne učita.
 • Zatim uključite potrebnu ikonu.

Ako nemate ovu opciju u brzom meniju, slijedite dole navedene korake:

 • Otvorite „Podešavanja“
 • Tamo izaberite „Kontrolni centar“
 • Zatim pronađite i kliknite na pulsno dugme na levoj strani „NFC čitač tagova“
tackice-2png