Uslovi i Odredbe

Poslednje ažuriranje: 12. maja 2022

Pažljivo pročitajte ove uslove i odredbe pre korišćenja naše usluge.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ovih uslova i odredbi:

Afilirano lice znači entitet koji kontroliše, kontroliše ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, pri čemu „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, udela u kapitalu ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo da glasaju za izbor direktora ili drugog organa upravljanja.

Nalog znači jedinstveni nalog kreiran da biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.

Zemlja se odnosi na: Florida, Sjedinjene Američke Države

Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naš“) se odnosi na Take Me Home Pet LLC, 111 NE 1ST STREET, SUITE #8508 MIAMI, FL 33132.

Uređaj označava svaki uređaj koji može da pristupi Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

Povratne informacije su povratne informacije, inovacije ili sugestije koje šaljete u vezi sa atributima, performansama ili karakteristikama naše Usluge.

Roba se odnosi na artikle koji se nude za prodaju na Servisu.

Porudžbine znače Vaš zahtjev za kupovinu Robe od nas.

Promocije se odnose na takmičenja, nagradne igre ili druge promocije koje se nude putem Usluge.

Usluga se odnosi na veb sajt.

Odredbe i uslovi (koji se takođe nazivaju „Uslovi“) znače ove Odredbe i uslove koji čine ceo ugovor između Vas i Kompanije u vezi sa korišćenjem Usluge.

Usluga društvenih medija treće strane označava sve usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koje Usluga može prikazati, uključiti ili učiniti dostupnim.

Veb sajt se odnosi na The Pet Tap, dostupan sa https://thepettap.com

Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, u zavisnosti od slučaja.

Potvrda

Ovo su Odredbe i uslovi koji regulišu korišćenje ove usluge i ugovor koji funkcioniše između Vas i Kompanije. Ovi Uslovi i odredbe određuju prava i obaveze svih korisnika u vezi sa korišćenjem Usluge.

Vaš pristup Usluzi i njeno korišćenje je uslovljen vašim prihvatanjem i usaglašenošću sa ovim Uslovima i odredbama. Ovi Uslovi i odredbe se primjenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korišćenjem usluge prihvatate da budete obavezani ovim Uslovima i odredbama. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovih Odredbi i uslova, onda nećete moći da pristupite Usluzi.

Izjavljujete da ste stariji od 18 godina. Kompanija ne dozvoljava osobama mlađim od 18 godina da koriste uslugu.

Vaš pristup i korišćenje Servisa je takođe uslovljen Vašim prihvatanjem i usklađenošću sa Politikom privatnosti Kompanije. Naša politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju vaših ličnih podataka kada koristite aplikaciju ili veb sajt i govori vam o Vašim pravima na privatnost i kako vas zakon štiti. Pažljivo pročitajte našu politiku privatnosti pre korišćenja naše usluge.

Narudžbina robe

Poručivanjem Robe putem Usluge, garantujete da ste pravno sposobni da sklapate obavezujuće ugovore.

Vaše informacije

Ako želite da naručite robu dostupnu na Servisu, od Vas će se možda tražiti da dostavite određene informacije relevantne za Vašu porudžbinu uključujući, bez ograničenja, Vaše ime, Vašu e-poštu, Vaš broj telefona, broj Vaše kreditne kartice, datum isteka Vaše kreditne kartice, Vašu adresu za obračun i Vaše informacije za isporuku.

Izjavljujete i garantujete da: (i) imate zakonsko pravo da koristite bilo koju kreditnu ili debitnu karticu(e) ili drugi način(e) plaćanja u vezi sa bilo kojom Porudžbom; i da (ii) su informacije koje nam dajete istinite, tačne i potpune.

Podnošenjem takvih informacija dajete nam pravo da pružimo informacije trećim licima koja obrađuju plaćanje u svrhu olakšavanja završetka Vaše porudžbine.

Otkazivanje porudžbine

Zadržavamo pravo da odbijemo ili otkažemo Vašu porudžbinu u bilo kom trenutku iz određenih razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

  • Dostupnost robe
  • Greške u opisu ili cijenama za Robu
  • Greške u vašem nalogu

Zadržavamo pravo da odbijemo ili otkažemo Vašu porudžbinu ako postoji sumnja na prevaru ili neovlašćenu ili nezakonitu transakciju.

Vaša prava na otkazivanje porudžbine

Sva roba koju kupite može se vratiti samo u skladu sa ovim uslovima i odredbama i našom politikom vraćanja.

Naša Politika vraćanja je deo ovih Odredbi i uslova. Molimo pročitajte našu Politiku vraćanja da biste saznali više o svom pravu da otkažete svoju porudžbinu.

Vaše pravo da otkažete porudžbinu primjenjuje se samo na Robu koja se vraća u istom stanju u kom ste je primili. Takođe biste trebali uključiti sva uputstva za proizvode, dokumente i omote. Roba koja je oštećena ili nije u istom stanju kao što ste je primili ili koja se nosi nakon otvaranja originalnog pakovanja neće biti vraćena. Stoga treba da vodite razumnu brigu o kupljenoj Robi dok je ona u vašem posjedu.

Nadoknaditi ćemo Vam novac najkasnije u roku od 14 dana od dana kada primimo vraćenu Robu. Koristićemo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za Narudžbu i nećete snositi nikakve naknade za to.

Nećete imati pravo da otkažete porudžbinu za isporuku bilo koje od sledećih Roba:

  • Isporuka Robe napravljena prema Vašim specifikacijama ili jasno personalizovana.
  • Snabdjevanje Robom koja po svojoj prirodi nije podesna za vraćanje, koja se brzo pogoršava ili gde je istekao datum isteka.
  • Isporuka Robe koja nije pogodna za vraćanje zbog zdravstvene zaštite ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.
  • Snabdjevanje Robom koja je, nakon isporuke, po svojoj prirodi, neodvojivo pomiješana sa drugim artiklima.
  • Snabdjevanje digitalnim sadržajem koji se ne isporučuje na materijalnom mediju ako je izvođenje započeto uz Vašu prethodnu izričitu saglasnost i Vi ste priznali da gubite pravo na otkazivanje.

Dostupnost, greške i netačnosti

Stalno ažuriramo našu ponudu robe na usluzi. Roba dostupna na našoj usluzi može biti pogrešno ocijenjena, netačno opisana ili nedostupna, a može doći do kašnjenja u ažuriranju informacija u vezi sa našom robom na usluzi i u našem oglašavanju na drugim veb sajtovima.

Ne možemo i ne garantujemo za tačnost ili potpunost bilo koje informacije, uključujući cijene, slike proizvoda, specifikacije, dostupnost i usluge. Zadržavamo pravo da promijenimo ili ažuriramo informacije i da ispravimo greške, netačnosti ili propuste u bilo kom trenutku bez prethodnog obavještenja.

Politika cijena

Kompanija zadržava pravo da revidira svoje cijene u bilo kom trenutku pre prihvatanja Porudžbine.

Navedene cijene može da revidira Kompanija nakon prihvatanja Porudžbine u slučaju bilo kakvog događaja koji utiče na isporuku uzrokovanu mjerama vlade, varijacijama u carinama, povećanim troškovima slanja, višim deviznim troškovima i bilo kojim drugim stvarima van kontrole Kompanije. U tom slučaju, imate pravo da otkažete svoju porudžbinu.

Plaćanja

Sva kupljena dobra podliježu jednokratnoj uplati. Plaćanje se može izvršiti putem različitih načina plaćanja koje imamo na raspolaganju, kao što su Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express kartice ili onlajn načini plaćanja (na primjer PayPal).

Platne kartice (kreditne ili debitne kartice) podliježu provjerama valjanosti i autorizaciji izdavaoca Vaše kartice. Ako ne dobijemo potrebno ovlašćenje, nećemo biti odgovorni za bilo kakvo kašnjenje ili neisporuku Vaše porudžbine.

Promocije

Sve promocije koje su dostupne preko Usluge mogu biti regulisane pravilima koja su odvojena od ovih Uslova.

Ako učestvujete u bilo kojoj promociji, molimo vas da pregledate primjenljiva pravila kao i našu politiku privatnosti. Ako su pravila za Promociju u suprotnosti sa ovim Uslovima, primjenjuju se pravila Promocije.

Korisnički nalozi

Kada kreirate nalog kod nas, morate da nam date informacije koje su tačne, potpune i aktuelne u svakom trenutku. Ako to ne učinite, to predstavlja kršenje Uslova, što može dovesti do momentalnog ukidanja vašeg naloga na našoj usluzi.

Vi ste odgovorni za čuvanje lozinke koju koristite za pristup Usluzi i za sve aktivnosti ili radnje pod vašom lozinkom, bilo da je vaša lozinka za našu uslugu ili uslugu društvenih medija treće strane.

Saglasni ste da nećete otkriti svoju lozinku trećoj strani. Morate nas obavjestiti odmah kada saznate za bilo kakvo kršenje bezbjednosti ili neovlašćeno korišćenje Vašeg naloga.

Ne smijete da koristite kao korisničko ime ime drugog lica ili entiteta ili koje nije zakonito dostupno za upotrebu, ime ili žig koji podliježe bilo kojim pravima drugog lica ili entiteta osim Vas bez odgovarajućeg ovlašćenja, ili ime koje je inače uvredljiv, vulgaran ili nepristojan.

Intelektualna svojina

Usluga i njen originalni sadržaj (isključujući pritom Sadržaj koji obezbjeđujete Vi ili drugi korisnici), karakteristike i funkcionalnost su i ostaće isključivo vlasništvo Kompanije i njenih davalaca licence.

Usluga je zaštićena autorskim pravima, žigom i drugim zakonima zemlje i stranih zemalja.

Naši zaštitni znakovi i robni izgled se ne smiju koristiti u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom bez prethodne pismene saglasnosti Kompanije.

Vaše povratne informacije za nas

Vi dodleljujete sva prava, vlasništvo i interes u svim povratnim informacijama koje date Kompaniji. Ako je iz bilo kog razloga takvo dodleljivanje neefikasano, saglasni ste da Kompaniji dodlelite neekskluzivno, trajno, neopozivo, besplatno, svetsko pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju, otkrivanje, podlicenciranje, distribuciju, modifikaciju i iskorišćavanje takvih Povratnih informacija bez ograničenje.

Linkovi ka drugim veb sajtovima

Naša usluga može da sadrži linkove ka veb sajtovima ili uslugama trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom kompanije.

Kompanija nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih veb sajtova ili usluga trećih strana. Dalje potvrđujete i saglasni ste da Kompanija neće biti odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno uzrokovan korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili preko bilo koje takve veb stranice ili usluge.

Preporučujemo vam da pročitate odredbe i uslove i politiku privatnosti svih veb sajtova ili usluga trećih strana koje posećujete.

Prekid

Možemo ukinuti ili suspendovati Vaš nalog odmah, bez prethodnog obavještenja ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite ove Uslove i odredbe.

Nakon raskida, Vaše pravo na korišćenje Usluge će odmah prestati. Ako želite da ugasite svoj nalog, možete jednostavno da prestanete da koristite uslugu.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakvu štetu koju biste mogli da pretrpite, cjelokupna odgovornost Kompanije i bilo kog od njenih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uslova i Vaš ekskluzivni pravni lijek za sve gore navedeno biće ograničeni na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 USD ako niste ništa kupili preko Servisa.

U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, ni u kom slučaju Kompanija ili njeni dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, indirektnu ili posledičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog gubitka dobiti, gubitak podataka ili druge informacije, za prekid poslovanja, za ličnu povredu, gubitak privatnosti koji proizilazi iz ili na bilo koji način u vezi sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Usluge, softvera i/ili hardvera treće strane koji se koristi sa Uslugom, ili inače u vezi sa bilo kojom odredbom ovih Uslova), čak i ako je Kompanija ili bilo koji dobavljač obavješten o mogućnosti takve štete, pa čak i ako pravni lijek ne ispuni svoju suštinsku svrhu.

Neke države ne dozvoljavaju isključivanje implicitnih garancija ili ograničenje odgovornosti za slučajnu ili posledičnu štetu, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda neće primjeniti. U ovim državama, odgovornost svake strane biće ograničena u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom.

“KAKVO JESTE” i “KAO ŠTO JE DOSTUPNO” odricanje odgovornosti

Usluga Vam se pruža „KAKVA JESTE“ i „KAO ŠTO JE DOSTUPNO“ i sa svim greškama i nedostacima bez garancije bilo koje vrste. U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, Kompanija, u svoje ime i u ime svojih Filijala i svojih i njihovih odgovarajućih davaoca licenci i pružalaca usluga, izričito se odriče svih garancija, bilo izričitih, podrazumevanih, zakonskih ili drugih, u vezi sa Usluga, uključujući sve podrazumevane garancije o mogućnosti za prodaju, prikladnosti za određenu namjenu, tituli i nekršenju, kao i garancije koje mogu nastati tokom poslovanja, tokom izvođenja, upotrebe ili trgovačke prakse. Bez ograničenja na gorenavedeno, Kompanija ne daje nikakvu garanciju ili obavezu, i ne daje nikakvu tvrdnju da će Usluga ispuniti Vaše zahtjeve, postići bilo kakve planirane rezultate, biti kompatibilna ili raditi sa bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sistemima ili uslugama, funkcionisati bez prekida, da ispunjavaju bilo koje standarde performansi ili pouzdanosti ili da budu bez grešaka ili da se sve greške ili nedostaci mogu ili će ispraviti.

Bez ograničavanja prethodnog, ni Kompanija niti bilo koji od provajdera kompanije ne daju bilo kakvu izjavu ili garanciju bilo koje vrste, izričite ili implicirane: (i) u vezi sa radom ili dostupnošću Usluge, ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda uključeni u njega; (ii) da će Usluga biti neprekidna ili bez grešaka; (iii) u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili valute bilo koje informacije ili sadržaja koji se pruža preko Usluge; ili (iv) da Usluga, njeni serveri, sadržaj ili e-poruke poslate iz ili u ime Kompanije ne sadrže viruse, skripte, trojanske konje, crve, malver, vremenske bombe ili druge štetne komponente.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključivanje određenih vrsta garancija ili ograničenja primjenljivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda ne odnose na Vas. Ali u takvom slučaju izuzeća i ograničenja navedena u ovom odeljku biće primjenjena u najvećoj mjeri koja je primjenjiva prema važećem zakonu.

Nadležno pravo

Zakoni zemlje, isključujući pravila o sukobu zakona, regulišu ove Uslove i vaše korišćenje Usluge. Vaše korišćenje aplikacije takođe može biti podložno drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rešavanje sporova

Ako imate bilo kakvu zabrinutost ili spor u vezi sa Uslugom, saglasni ste da ćete prvo pokušati da rešite spor neformalno kontaktiranjem Kompanije.

Za korisnike Evropske unije (EU)

Ako ste potrošač iz Evropske unije, imaćete koristi od svih obaveznih odredbi zakona zemlje u kojoj živite.

Usklađenost sa zakonima Sjedinjenih Država

Izjavljujete i garantujete da (i) se ne nalazite u zemlji koja je pod embargom vlade Sjedinjenih Država, ili koju je vlada Sjedinjenih Država označila kao zemlju koja „podržava teroriste“, i (ii) da niste naveden na listi zabranjenih ili ograničenih strana vlade Sjedinjenih Država.

Odvojivost i odricanje

Odvojivost

Ako se smatra da je bilo koja odredba ovih Uslova neprimjenljiva ili nevažeća, takva odredba će biti promjenjena i tumačena kako bi se postigli ciljevi te odredbe u najvećoj mogućoj mjeri prema važećem zakonu, a preostale odredbe će i dalje biti na snazi i efektu.

Odricanje

Osim kako je ovde predviđeno, propust da se ostvari pravo ili da se zahtijeva izvršenje obaveze prema ovim Uslovima neće uticati na mogućnost strane da iskoristi takvo pravo ili zahtijeva takvo izvršenje u bilo kom trenutku nakon toga, niti će odricanje od povrede predstavljati odricanje od svako naknadno kršenje.

Interpretacija prevoda

Ovi Uslovi i odredbe su možda prevedeni ako smo vam ih učinili dostupnim na našoj usluzi. Saglasni ste da će originalni engleski tekst imati prednost u slučaju spora.

Promjene ovih Uslova i Odredbi

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo kom trenutku. Ako je revizija materijalna, uložićemo razumne napore da dostavimo obavještenje najmanje 30 dana pre stupanja na snagu novih uslova. Šta predstavlja materijalnu promjenu biće određeno po našem sopstvenom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korišćenja naše usluge nakon što te revizije stupe na snagu, saglasni ste da ćete biti obavezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, u cjelini ili delimično, prestanite da koristite veb sajt i uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uslovima i odredbama, možete nas kontaktirati: