Politika Privatnosti

Poslednje ažuriranje: 12. maja 2022

Ova Politika privatnosti opisuje Naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju Vaših informacija kada koristite Uslugu i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i o tome kako Vas zakon štiti.

Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje Usluge. Korišćenjem Usluge prihvatate prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti: Nalog znači jedinstveni nalog kreiran da biste pristupili našoj Usluzi ili dijelovima naše Usluge. Poslovanje, u smislu CCPA (Kalifornijski zakon o privatnosti potrošača), odnosi se na Kompaniju kao na pravno lice koje prikuplja lične podatke potrošača i određuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka potrošača, ili u čije ime informacije se prikupljaju i koje same ili zajedno sa drugima određuju svrhe i sredstva obrade ličnih podataka potrošača, koji posluju u državi Kalifornija. Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naš“) se odnosi na Take Me Home Pet LLC/DOO, 111 NE 1ST STREET, SUITE #8508 MIAMI, FL 33132. Za u svrhu GDPR-a, Kompanija je Kontrolor podataka. Potrošač, u smislu CCPA (Zakon o privatnosti potrošača Kalifornije), označava fizičko lice koje je stanovnik Kalifornije. Rezident, kako je definisano u zakonu, uključuje (1) svakog pojedinca koji se nalazi u SAD u druge svrhe osim privremene ili prolazne, i (2) svakog pojedinca sa prebivalištem u SAD koji je van SAD radi privremene ili prolazne svrhe. Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb-sajta, koje sadrže detalje o Vašoj istoriji pregledanja na tom veb sajtu među brojnim upotrebama. Država se odnosi na: Floridu, kontrolor podataka Sjedinjenih Država, za potrebe GDPR-a (Opšta uredba o zaštiti podataka), odnosi se na Kompaniju kao na pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhe i sredstva obrade ličnih podataka. Uređaj označava svaki uređaj koji može da pristupi Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet. Do Not Track (DNT) je koncept koji su promovisali američki regulatorni organi, posebno Federalna trgovinska komisija SAD (FTC), da bi internet industrija razvila i implementirala mehanizam koji omogućava korisnicima interneta da kontrolišu praćenje svojih onlajn aktivnosti na veb sajtovima. Facebook Fan stranica je javni profil pod nazivom The Pet Tap koji je kompanija posebno kreirala na društvenoj mreži Facebook, dostupan sa https://facebook.com/thepettap Lični podaci su svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu ili osobu koja se može identifikovati. Za potrebe GDPR-a, lični podaci označavaju sve informacije koje se odnose na Vas, kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili jedan ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet. Za potrebe CCPA, lični podaci označavaju sve informacije koje identifikuju, odnose se na, opisuju ili mogu biti povezane sa vama, ili bi razumno mogle biti povezane, direktno ili indirektno, sa vama. Prodaja, u svrhu CCPA (Kalifornijski zakon o privatnosti potrošača), znači prodaju, iznajmljivanje, objavljivanje, otkrivanje, širenje, stavljanje na raspolaganje, prenos ili na drugi način usmeno, pismeno, ili elektronskim ili drugim sredstvima, ličnih podataka potrošača drugom preduzeću ili trećem licu za novčanu ili drugu vrednosnu naknadu. Usluga se odnosi na veb sajt. Pružalac usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na kompanije treće strane ili pojedince zaposlene u Kompaniji da bi olakšali pružanje Usluge, da bi pružili uslugu u ime Kompanije, da bi obavljali usluge u vezi sa Uslugom ili da pomognu Kompaniji u analizi načina na koji se Usluga koristi. Za potrebe GDPR-a, dobavljači usluga se smatraju procesorima podataka. Usluga društvenih medija treće strane odnosi se na bilo koji veb sajt ili bilo koji veb sajt društvene mreže preko koje se Korisnik može prijaviti ili kreirati nalog za korišćenje usluge. Podaci o korišćenju odnose se na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primjer, trajanje posjete stranici). Veb sajt se odnosi na The Pet Tap, dostupan sa https://thepettap.com Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju, ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, u zavisnosti od slučaja. Prema GDPR-u (Opšta uredba o zaštiti podataka), možete se nazivati subjektom podataka ili korisnikom jer ste pojedinac koji koristi uslugu.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

Lični podaci Dok koristite našu uslugu, možemo od vas tražiti da nam date određene lične informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju. Lične informacije mogu da obuhvataju, ali nisu ograničene na: adresu e-pošte, ime i prezime, broj telefona, adresu, državu, pokrajinu, poštanski broj i grad. Podaci o korišćenju Podaci o korišćenju se prikupljaju automatski prilikom korišćenja usluge. Podaci o korišćenju mogu da obuhvataju informacije kao što su adresa Internet protokola Vašeg uređaja (npr. IP adresa), tip pretraživača, verzija pretraživača, stranice naše usluge koje posjećujete, vrijeme i datum Vaše posjete, vrijeme provedeno na tim stranicama, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke. Kada pristupate Usluzi preko ili preko mobilnog uređaja, možemo automatski da prikupljamo određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, vaš mobilni uređaj operativni sistem, tip mobilnog internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke. Takođe možemo da prikupljamo informacije koje Vaš pretraživač šalje kad god posjetite našu Uslugu ili kada pristupite Usluzi preko mobilnog uređaja. Informacije iz usluga društvenih medija trećih strana Kompanija Vam omogućava da kreirate nalog i prijavite se da biste koristili uslugu preko sledećih usluga društvenih medija trećih strana:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Ako odlučite da se registrujete preko ili nam na drugi način dozvolite pristup uslugama društvenih medija treće strane, možemo da prikupljamo lične podatke koji su već povezani sa nalogom Vaše usluge društvenih medija treće strane, kao što su Vaše ime, Vaša adresa e-pošte, Vaše aktivnosti ili Vaša lista kontakata povezana sa tim nalogom. Takođe možete imati opciju da dijelite dodatne informacije sa Kompanijom preko naloga vaše usluge društvenih medija treće strane. Ako odlučite da pružite takve informacije i lične podatke, tokom registracije ili na drugi način, dajete Kompaniji dozvolu da ih koristi, dijeli i čuva na način u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Tehnologije za praćenje i kolačići Koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje da bismo pratili aktivnosti na našoj usluzi i čuvali određene informacije. Tehnologije praćenja koje se koriste su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za poboljšanje i analizu Naše usluge. Tehnologije koje koristimo mogu uključivati:

 • Kolačići ili kolačići pretraživača. Kolačić je mala datoteka postavljena na Vaš uređaj. Možete naložiti svom pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke dijelove naše usluge. Osim ako niste podesili podešavanja pretraživača tako da odbija kolačiće, naša usluga može koristiti kolačiće.
 • Flash kolačići. Određene funkcije naše Usluge mogu da koriste lokalno uskladištene objekte (ili Flash kolačiće) za prikupljanje i čuvanje informacija o Vašim preferencijama ili Vašoj aktivnosti na našoj Usluzi. Flash kolačićima ne upravljaju ista podešavanja pretraživača kao ona koja se koriste za kolačiće pretraživača. Za više informacija o tome kako možete da izbrišete Flash kolačiće, pročitajte „Gdje mogu da promijenim podešavanja za onemogućavanje ili brisanje lokalnih dijeljenih objekata?“ dostupno na https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Određeni dijelovi naše usluge i naše e-poruke mogu da sadrže male elektronske datoteke poznate kao veb svjetionici (koji se takođe nazivaju jasni gif-ovi, oznake piksela i gif-ovi od jednog piksela) koji omogućavaju Kompaniji, na primjer, da broji korisnike koji su posjetili te stranice ili otvorili e-poštu i za drugu srodnu statistiku veb sajta (na primjer, bilježenje popularnosti određenog odjeljka i provjeru integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti „trajni“ ili „sesijski“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada izađete van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite svoj veb pretraživač. Više o kolačićima možete saznati ovdje: Cookies by TermsFeed Generator. Koristimo sesijske i trajne kolačiće za dole navedene svrhe:

Neophodni/esencijalni kolačići Tip: Kolačići sesije Administrira: Mi Svrha: Ovi kolačići su od suštinskog značaja za pružanje usluga dostupnih preko veb stranice i da bi vam omogućili da koristite neke od njegovih funkcija. Oni pomažu u autentifikaciji korisnika i sprječavaju lažno korišćenje korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu biti pružene, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge. Politika kolačića/obavještenje o prihvatanju kolačića Tip: Trajni kolačići Administrira: Mi Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb sajtu. Funkcionalni kolačići Tip: Trajni kolačići kojima administrira: Mi Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite veb sajt, kao što je pamćenje vaših podataka za prijavu ili jezičkih preferencija. Svrha ovih kolačića je da Vam pruže ličnije iskustvo i da izbjegnete da morate ponovo da unosite svoja podešavanja svaki put kada koristite veb sajt. Kolačići za praćenje i učinak Tip: Trajni kolačići Administriraju: treće strane Svrha: Ovi kolačići se koriste za praćenje informacija o saobraćaju na veb sajtu i načinu na koji korisnici koriste veb sajt. Informacije prikupljene putem ovih kolačića mogu vas direktno ili indirektno identifikovati kao individualnog posjetioca. To je zato što su prikupljene informacije obično povezane sa pseudonimnim identifikatorom povezanim sa uređajem koji koristite za pristup veb sajtu. Takođe možemo da koristimo ove kolačiće da testiramo nove stranice, funkcije ili nove funkcionalnosti veb stranice da bismo vidjeli kako naši korisnici reaguju na njih. Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi s kolačićima, posjetite našu Politiku kolačića ili odjeljak Kolačići naše Politike privatnosti.

Korišćenje Vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

 • Za pružanje i održavanje naše Usluge, uključujući praćenje korišćenja naše Usluge.
 • Za upravljanje Vašim nalogom: za upravljanje Vašom registracijom kao korisnika usluge. Lični podaci koje dajete mogu Vam omogućiti pristup različitim funkcijama Usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku.
 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usaglašenost i preuzimanje ugovora o kupovini proizvoda, artikala ili usluga koje ste kupili ili bilo kog drugog ugovora sa nama putem Usluge.
 • Da vas kontaktiramo: da bismo vas kontaktirali e-poštom, telefonskim pozivima, SMS-om ili drugim ekvivalentnim oblicima elektronske komunikacije, kao što su push obavještenja mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativnom komunikacijom u vezi sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući bezbjednosna ažuriranja, kada je to neophodno ili razumno za njihovo sprovođenje.
 • Da Vam pružimo vijesti, posebne ponude i opšte informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili za koje ste se raspitivali osim ako niste odlučili da ne primate takve informacije.
 • Da upravljate vašim zahtjevima: Da kontrolišete i upravljate vašim zahtjevima prema nama.
 • Da bismo vam isporučili ciljano oglašavanje: Možemo da koristimo vaše informacije za razvoj i prikaz sadržaja i reklama (i rad sa nezavisnim dobavljačima koji to rade) prilagođenih vašim interesovanjima i/ili lokaciji i za mjerenje njihove efikasnosti.
 • Za poslovne transfere: Vaše podatke možemo koristiti za procjenu ili sprovođenje spajanja, prodaje, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili druge prodaje ili prenosa neke ili cjelokupne Naše imovine, bilo da se radi o neograničenom poslovanju ili kao dio stečaja, likvidacije, ili sličnog postupka, u kojem su lični podaci o korisnicima naših usluga koje mi držimo među prenesenim sredstvima.
 • Za druge svrhe: Vaše informacije možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, utvrđivanje trendova korišćenja, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procjenu i poboljšanje naše usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva.

Vaše lične podatke možemo da podijelimo u sledećim situacijama:

 • Sa dobavljačima usluga: Vaše lične podatke možemo dijeliti sa dobavljačima usluga da bismo nadgledali i analizirali korišćenje naše usluge, da bismo vam se oglašavali na veb stranicama trećih strana nakon što ste posjetili našu uslugu, da bismo vas kontaktirali.
 • Za poslovne transfere: Možemo da dijelimo ili prenesemo Vaše lične podatke u vezi sa ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili sticanju cijelog ili dijela našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Sa filijalama: Vaše podatke možemo dijeliti sa našim filijalama, u kom slučaju ćemo zahtjevati od njih da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezane kompanije uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
 • Sa poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo dijeliti sa našim poslovnim partnerima da bismo Vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • Sa drugim korisnicima: Kada dijelite lične podatke ili na drugi način komunicirate na javnim površinama sa drugim korisnicima, takve informacije mogu da vide svi korisnici i mogu se javno distribuirati napolju. Ako komunicirate sa drugim korisnicima ili se registrujete preko usluge društvenih medija treće strane, vaši kontakti na usluzi društvenih medija trećih strana mogu vidjeti vaše ime, profil, slike i opis vaše aktivnosti. Slično tome, drugi korisnici će moći da vide opise Vaših aktivnosti, da komuniciraju sa Vama i vide Vaš profil.
 • Uz Vašu saglasnost: Vaše lične podatke možemo otkriti u bilo koju drugu svrhu uz Vašu saglasnost.

Zadržavanje Vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti Vaše lične podatke u mjeri koja je neophodna da bismo ispunili naše zakonske obaveze (na primjer, ako se od nas traži da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rješavamo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume i politike. Kompanija će takođe zadržati podatke o korišćenju za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju na kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje bezbjednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužem vremenskom periodu.

Prenos Vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u poslovnim kancelarijama Kompanije i na svim drugim mjestima gde se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenijeti na — i održavati na — računarima koji se nalaze van Vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne jurisdikcije gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u Vašoj jurisdikciji. Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen Vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost sa tim transferom. Kompanija će preduzeti sve razumno neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju bezbjedno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole, uključujući bezbjednost Vaši podaci i drugi lični podaci.

Otkrivanje Vaših ličnih podataka

Poslovne transakcije Ako je Kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, Vaši lični podaci mogu biti prenijeti. Obavjestićemo vas prije nego što se Vaši lični podaci prenesu i postanu predmet druge politike privatnosti. Sprovođenje zakona Pod određenim okolnostima, od kompanije se može zahtijevati da otkrije Vaše lične podatke ako to zahtjeva zakon ili kao odgovor na validne zahtjeve javnih organa (npr. suda ili vladine agencije). Drugi pravni zahtjevi Kompanija može da otkrije Vaše lične podatke u dobroj namjeri vjerujući da je takva radnja neophodna:

 • Poštujte zakonsku obavezu
 • Zaštitite i branite prava ili imovinu Kompanije
 • Spriječite ili istražite moguće pogrešne radnje u vezi sa Uslugom
 • Zaštitite ličnu bezbjednost korisnika usluge ili javnosti
 • Zaštitite od pravne odgovornosti

Bezbjednost Vaših ličnih podataka Bezbjednost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan metod prenosa preko Interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako nastojimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Detaljne informacije o obradi Vaših ličnih podataka

Dobavljači usluga koje koristimo mogu imati pristup vašim ličnim podacima. Ovi dobavljači treće strane prikupljaju, čuvaju, koriste, obrađuju i prenose informacije o Vašoj aktivnosti na našoj usluzi u skladu sa svojim politikama privatnosti.

Analitika

Možemo koristiti dobavljače usluga trećih strana da nadgledamo i analiziramo korišćenje naše Usluge. Google analitika je usluga veb analitike koju nudi Google koja prati i izvještava o saobraćaju na veb sajtu. Google koristi prikupljene podatke za praćenje i praćenje korišćenja naše Usluge. Ovi podaci se dijele sa drugim Google uslugama. Google može da koristi prikupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje oglase sopstvene reklamne mreže. Možete da onemogućite da svoju aktivnost na usluzi učinite dostupnom Google analitici tako što ćete instalirati dodatak za pregledač za onemogućavanje Google analitike. Dodatak sprječava JavaScript Google analitike (ga.js, analitics.js i dc.js) da dijeli informacije sa Google analitikom o aktivnostima posjeta. Za više informacija o Google-ovim praksama privatnosti, posjetite veb stranicu Google privatnosti i uslova: https://policies.google.com/privacy Statcounter je alatka za analizu veb saobraćaja. Politiku privatnosti za Statcounter možete pročitati ovdje: https://statcounter.com/about/legal/ 

Email marketing

Možemo da koristimo Vaše lične podatke da bismo Vas kontaktirali sa biltenima, marketinškim ili promotivnim materijalima i drugim informacijama koje bi Vas mogle zanimati. Možete da odustanete od primanja bilo koje ili svih ovih komunikacija od Nas tako što ćete pratiti vezu za odjavu ili uputstva koja se nalaze u bilo kojoj e-poruci koju pošaljemo ili tako što ćete nas kontaktirati. Možemo koristiti dobavljače usluga marketinga e-pošte za upravljanje i slanje e-pošte vama. Mailchimp je usluga slanja marketinga e-pošte koju pruža The Rocket Science Group LLC. Za više informacija o praksi privatnosti Mailchimp-a, posjetite njihovu politiku privatnosti: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

Remarketing ponašanja

Kompanija koristi usluge ponovnog marketinga da bi vam reklamirala nakon što ste pristupili ili posjetili našu uslugu. Mi i naši nezavisni dobavljači koristimo kolačiće i tehnologije bez kolačića da nam pomognu da prepoznamo Vaš uređaj i razumijemo kako koristite našu uslugu kako bismo mogli da poboljšamo našu uslugu kako bismo odražavali Vaše interese i služili Vam reklame koje će verovatno biti od većeg interesa Vama. Ovi nezavisni dobavljači prikupljaju, čuvaju, koriste, obrađuju i prenose informacije o Vašim aktivnostima na našoj usluzi u skladu sa svojim politikama privatnosti i kako bi nam omogućili da:

 • Mjerite i analizirate saobraćaj i aktivnost pregledanja na našoj usluzi
 • Prikažete oglase za naše proizvode i/ili usluge na veb stranicama ili aplikacijama trećih strana
 • Izmjerite i analizirate učinak naših reklamnih kampanja

Neki od ovih dobavljača trećih strana mogu da koriste tehnologije bez kolačića na koje možda neće uticati podešavanja pretraživača koja blokiraju kolačiće. Vaš pretraživač vam možda neće dozvoliti da blokirate takve tehnologije. Možete da koristite sledeće alatke nezavisnih proizvođača da odbijete prikupljanje i korišćenje informacija u svrhu služenja oglašavanja zasnovanog na interesovanjima:

Možete da onemogućite sve personalizovano oglašavanje tako što ćete omogućiti funkcije privatnosti na svom mobilnom uređaju kao što su ograničenje praćenja oglasa (iOS) i onemogućavanje personalizacije oglasa (Android). Pogledajte Sistem pomoći za Vaš mobilni uređaj za više informacija. Možemo da dijelimo informacije, kao što su heširane adrese e-pošte (ako su dostupne) ili drugi onlajn identifikatori prikupljeni na našoj usluzi sa ovim nezavisnim dobavljačima. Ovo omogućava našim nezavisnim dobavljačima da prepoznaju i isporučuju vam oglase na svim uređajima i pregledačima. Da biste pročitali više o tehnologijama koje koriste ovi dobavljači trećih strana i njihovim mogućnostima na različitim uređajima, pogledajte Politiku privatnosti svakog dobavljača navedenog u nastavku. Nezavisni dobavljači koje koristimo su: Google Ads (AdWords) Google Ads (AdVords) uslugu ponovnog oglašavanja pruža Google Inc. Možete da onemogućite Google analitiku za multimedijalno oglašavanje i prilagodite oglase na Google mreži multimedijalnog oglašavanja tako što ćete posjetiti stranicu podešavanja Google oglasa: http://www.google.com/settings/ads Google takođe preporučuje instaliranje dodatka za pregledač za onemogućavanje Google analitike – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – za vaš veb pretraživač. Dodatak za pregledač za onemogućavanje Google analitike pruža posjetiocima mogućnost da spriječe da Google analitika prikuplja i koristi njihove podatke. Za više informacija o praksi privatnosti Google-a, posjetite veb stranicu Google privatnosti i uslova: https://policies.google.com/privacy Bing Ads Remarketing Uslugu ponovnog marketinga Bing Ads obezbjeđuje Microsoft Inc. Možete da odustanete od Bing Ads oglasa zasnovanih na interesovanjima prateći njihova uputstva: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads  Možete saznati više o praksama privatnosti i politikama Microsoft-a tako što ćete posjetiti njihovu stranicu Politike privatnosti: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement Twitter Uslugu ponovnog oglašavanja na Tvitter-u obezbjeđuje Tvitter Inc. Možete da se odjavite od Tvitter-ovih oglasa zasnovanih na interesovanjima prateći njihova uputstva: https://support.twitter.com/articles/20170405 Možete saznati više o praksi privatnosti i politikama Tvitter-a tako što ćete posjetiti njihovu stranicu sa politikom privatnosti: https://twitter.com/privacy Facebook Facebook uslugu ponovnog marketinga pruža Facebook Inc. Možete saznati više o oglašavanju zasnovanom na interesovanjima na Facebook-u tako što ćete posjetiti ovu stranicu: https://www.facebook.com/help/516147308587266 Da biste isključili Facebook-ove oglase zasnovane na interesovanjima, pratite ova uputstva sa Facebook-a: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook se pridržava samoregulatornih principa za onlajn bihejvioralno oglašavanje koje je ustanovila Alijansa za digitalno oglašavanje. Takođe možete da odustanete od Facebook-a i drugih kompanija koje učestvuju preko Digital Advertising Alliance u SAD http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada u Kanadi http://youradchoices.ca/ ili Evropske alijanse za interaktivno digitalno oglašavanje u Evropi http://www.youronlinechoices.eu/, ili odustanite koristeći podešavanja mobilnog uređaja. Za više informacija o praksi privatnosti Facebook-a, posjetite Facebook-ovu politiku podataka: https://www.facebook.com/privacy/explanation Pinterest Pinterest uslugu ponovnog marketinga obezbjeđuje Pinterest Inc. Možete da se odjavite od Pinterest-ovih oglasa zasnovanih na interesovanjima tako što ćete omogućiti funkciju „Ne prati“ u svom veb pregledaču ili tako što ćete pratiti uputstva za Pinterest: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data Možete saznati više o praksama privatnosti i politikama Pinterest-a tako što ćete posjetiti njihovu stranicu o politici privatnosti: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy AdRoll AdRoll uslugu ponovnog oglašavanja pruža NektRoll, Inc. Možete da isključite AdRoll ponovno oglašavanje tako što ćete posjetiti ovu veb stranicu sa podešavanjima AdRoll oglašavanja: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false ili na veb stranici za odustajanje od personalizovanog oglašavanja: https://help.adroll.com/hc/en-us/articles/216599538-Opting-Out-of-Personalized-Advertising Ako ste stanovnik Kalifornije, pročitajte odijeljak „Informacije samo za stanovnike Kalifornije“ u Politici privatnosti kompanije NektRoll, Inc.: https://www.nextroll.com/privacy#service-13 Za više informacija o praksama privatnosti AdRoll-a, posjetite NektRoll, Inc. veb stranicu o politici privatnosti: https://www.nextroll.com/privacy Perfect Audience Uslugu ponovnog oglašavanja za Perfect Audience pruža NovSpots Inc. Možete da se odjavite od ponovnog oglašavanja za savršenu publiku tako što ćete posjetiti ove stranice: Onemogućavanje platforme (http://pixel.prfct.co/coo) i onemogućavanje partnera (http://ib.adnxs.com/optout). Za više informacija o praksama privatnosti Perfect Audience, posjetite veb stranicu Perfect Audience Policy Privacy & Opt-out: https://www.perfectaudience.com/privacy/ AppNexus AppNekus uslugu ponovnog oglašavanja pruža AppNekus Inc. Možete da odustanete od AppNekus ponovnog oglašavanja tako što ćete posjetiti veb stranicu Privatnost i AppNekus platformu: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy Za više informacija o praksi privatnosti AppNekus-a, posjetite veb stranicu politike privatnosti AppNekus platforme: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy 

Upotreba, performanse i ostalo

Možemo da koristimo dobavljače usluga trećih strana da obezbjedimo bolje poboljšanje naše usluge. Invisible reCAPTCHA Koristimo nevidljivu captcha uslugu pod nazivom reCAPTCHA. reCAPTCHA uslugom upravlja Google. Usluga reCAPTCHA može prikupljati informacije od vas i sa vašeg uređaja u bezbjednosne svrhe. Informacije koje prikuplja reCAPTCHA čuvaju se u skladu sa politikom privatnosti Google-a: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

GDPR privatnost

Pravni osnov za obradu ličnih podataka prema GDPR-u

Lične podatke možemo obrađivati pod sledećim uslovima:

 • Saglasnost: Dali ste saglasnost za obradu ličnih podataka za jednu ili više specifičnih svrha.
 • Izvršenje ugovora: Pružanje ličnih podataka je neophodno za izvršenje ugovora sa Vama i/ili za bilo koje predugovorne obaveze.
 • Pravne obaveze: Obrada ličnih podataka je neophodna za poštovanje zakonske obaveze kojoj Kompanija podleže.
 • Vitalni interesi: Obrada ličnih podataka je neophodna u cilju zaštite Vaših vitalnih interesa ili nekog drugog fizičkog lica.
 • Javni interesi: Obrada ličnih podataka je povezana sa zadatkom koji se obavlja u javnom interesu ili u vršenju službenih ovlašćenja Kompanije.
 • Legitimni interesi: Obrada ličnih podataka je neophodna za svrhe legitimnih interesa koje kompanija teži.

U svakom slučaju, Kompanija će rado pomoći da se razjasni specifična pravna osnova koja se primjenjuje na obradu, a posebno da li je pružanje ličnih podataka zakonski ili ugovorni zahtjev, ili uslov neophodan za sklapanje ugovora.

Vaša prava prema GDPR-u

Kompanija se obavezuje da će poštovati povjerljivost Vaših ličnih podataka i garantovati da možete ostvariti svoja prava. Imate pravo prema ovoj Politici privatnosti, a po zakonu ako ste u EU, da:

 • Zatražite pristup vašim ličnim podacima. Pravo na pristup, ažuriranje ili brisanje informacija koje imamo o Vama. Kad god je to moguće, možete pristupiti, ažurirati ili zatražiti brisanje vaših ličnih podataka direktno u odjeljku za podešavanja vašeg naloga. Ako ne možete sami da izvršite ove radnje, kontaktirajte nas da vam pomognemo. Ovo vam takođe omogućava da dobijete kopiju ličnih podataka koje čuvamo o vama.
 • Zahtjevate ispravku ličnih podataka koje čuvamo o vama. Imate pravo da bilo koje nepotpune ili netačne informacije koje držimo o Vama budu ispravljene.
 • Prigovorite na obradu Vaših ličnih podataka. Ovo pravo postoji kada se oslanjamo na legitimni interes kao pravni osnov za našu obradu i postoji nešto u vezi sa vašom konkretnom situacijom, zbog čega želite da uložite prigovor na našu obradu vaših ličnih podataka po ovom osnovu. Takođe imate pravo na prigovor kada obrađujemo Vaše lične podatke u svrhe direktnog marketinga.
 • Zahtijevate brisanje Vaših ličnih podataka. Imate pravo da tražite od nas da izbrišemo ili uklonimo lične podatke kada nema dobrog razloga da nastavimo sa njihovom obradom.
 • Zahtijevate prenos Vaših ličnih podataka. Mi ćemo Vama ili trećoj strani koju ste odabrali, obezbjediti Vaše lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom formatu koji se može čitati mašinama. Imajte na umu da se ovo pravo primjenjuje samo na automatizovane informacije za koje ste prvobitno dali saglasnost da ih koristimo ili gde smo koristili informacije da bismo izvršili ugovor sa vama.
 • Povučete svoju saglasnost. Imate pravo da povučete svoju saglasnost za korišćenje vaših ličnih podataka. Ako povučete svoju saglasnost, možda nećemo moći da vam omogućimo pristup određenim specifičnim funkcijama Usluge.

Ostvarivanje vaših prava na zaštitu podataka GDPR

Svoja prava na pristup, ispravku, otkazivanje i protivljenje možete ostvariti tako što ćete nas kontaktirati. Imajte na umu da od Vas možemo tražiti da potvrdite svoj identitet prije nego što odgovorite na takve zahtjeve. Ako uputite zahtjev, mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo što je prije moguće. Imate pravo da se žalite Organu za zaštitu podataka o našem prikupljanju i korišćenju vaših ličnih podataka. Za više informacija, ako se nalazite u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA), obratite se svom lokalnom organu za zaštitu podataka u EEA.

Facebook Fan stranica

Kontrolor podataka za Facebook fan stranicu

Kompanija je kontrolor vaših ličnih podataka prikupljenih tokom korišćenja usluge. Kao operater Facebook Fan stranice https://facebook.com/thepettap, Kompanija i operater društvene mreže Facebook su zajednički kontrolori. Kompanija je sklopila ugovore sa Facebook-om koji, između ostalog, definišu uslove korišćenja Facebook Fan stranice. Ovi uslovi su uglavnom zasnovani na Facebook uslovima korišćenja usluge:  https://www.facebook.com/terms.php Posjetite Facebook politiku privatnosti https://www.facebook.com/policy.php za više informacija o tome kako Facebook upravlja Ličnim podacmai ili kontaktirajte Facebook onlajn ili poštom: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Villov Road, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države.

Facebook Insights

Koristimo funkciju Facebook Insights u vezi sa radom Facebook Fan stranice i na osnovu GDPR-a, kako bismo dobili anonimne statističke podatke o Našim korisnicima. U tu svrhu, Facebook postavlja kolačić na uređaj korisnika koji posećuje našu Facebook stranicu fanova. Svaki kolačić sadrži jedinstveni identifikacioni kod i ostaje aktivan tokom perioda od dvije godine, osim kada se izbriše prije isteka ovog perioda. Facebook prima, beleži i obrađuje informacije uskladištene u kolačiću, posebno kada korisnik posjećuje Facebook usluge, usluge koje pružaju drugi članovi Facebook Fan stranice i usluge drugih kompanija koje koriste Facebook usluge. Za više informacija o praksi privatnosti Facebook-a, posjetite Facebook politiku privatnosti ovdje: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

CCPA privatnost

Ovaj odjeljak sa obavještenjem o privatnosti za stanovnike Kalifornije dopunjuje informacije sadržane u našoj politici privatnosti i primjenjuje se isključivo na sve posjetioce, korisnike i druge koji borave u državi Kalifornija.

Kategorije prikupljenih ličnih podataka

Prikupljamo informacije koje identifikuju, odnose se na, opisuju, upućuju, koje se mogu povezati sa određenim potrošačem ili uređajem, ili bi razumno mogle biti povezane, direktno ili indirektno, sa određenim potrošačem ili uređajem. Sledi lista kategorija ličnih podataka koje možemo prikupiti ili su možda prikupljeni od stanovnika Kalifornije u poslednjih dvanaest (12) mjeseci. Imajte na umu da su kategorije i primjeri navedeni u listi ispod one definisane u CCPA. To ne znači da smo sve primjere te kategorije ličnih podataka u stvari prikupili, ali odražava naše dobronamerno uvjerenje, koliko znamo da su neke od tih informacija iz primjenljive kategorije možda prikupljene i možda su bile prikupljene. Na primjer, određene kategorije ličnih podataka bi se prikupljale samo ako biste takve lične podatke dali direktno nama. Kategorija A: identifikatori. Primjeri: Pravo ime, alias, poštanska adresa, jedinstveni lični identifikator, onlajn identifikator, adresa Internet protokola, adresa e-pošte, naziv naloga, broj vozačke dozvole, broj pasoša ili drugi slični identifikatori. Prikupljeno: Da. Kategorija B: Kategorije ličnih podataka navedene u statutu Kalifornijske evidencije kupaca (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Primjeri: ime, potpis, broj socijalnog osiguranja, fizičke karakteristike ili opis, adresa, broj telefona, broj pasoša, broj vozačke dozvole ili državne lične karte, broj polise osiguranja, obrazovanje, zaposlenje, istorija zaposlenja, broj bankovnog računa, broj kreditne kartice , broj debitne kartice ili bilo koje druge finansijske informacije, medicinske informacije ili informacije o zdravstvenom osiguranju. Neki lični podaci uključeni u ovu kategoriju mogu se preklapati sa drugim kategorijama. Prikupljeno: Da. Kategorija C: Zaštićene karakteristike klasifikacije prema Kalifornijskom ili saveznom zakonu. Primjeri: Starost (40 godina ili više), rasa, boja kože, porijeklo, nacionalno porijeklo, državljanstvo, religija ili vjeroispovest, bračni status, zdravstveno stanje, fizički ili mentalni nedostatak, pol (uključujući pol, rodni identitet, rodno izražavanje, trudnoća ili porođaj i srodna medicinska stanja), seksualna orijentacija, status veterana ili vojske, genetske informacije (uključujući porodične genetske informacije). Prikupljeno: Ne. Kategorija D: komercijalne informacije. Primjeri: evidencija i istorija proizvoda ili usluga kupljenih ili razmatranih. Prikupljeno: Ne. Kategorija E: Biometrijske informacije. Primjeri: genetske, fiziološke, bihejvioralne i biološke karakteristike ili obrasci aktivnosti koji se koriste za izdvajanje šablona ili drugih identifikacionih ili identifikacionih informacija, kao što su otisci prstiju, otisci lica i otisci glasa, skeniranje šarenice ili mrežnjače, pritisak na taster, hod ili drugi fizički obrasci i podatke o spavanju, zdravlju ili vežbanju. Prikupljeno: Ne. Kategorija F: Internet ili druga slična mrežna aktivnost. Primjeri: Interakcija sa našom uslugom ili reklamom. Prikupljeno: Da. Kategorija G: Geolokacijski podaci. Primjeri: približna fizička lokacija. Prikupljeno: Ne. Kategorija H: senzorni podaci. Primjeri: audio, elektronske, vizuelne, termalne, mirisne ili slične informacije. Prikupljeno: Ne. Kategorija I: profesionalne informacije ili informacije u vezi sa zapošljavanjem. Primjeri: trenutna ili prošla istorija poslova ili evaluacije učinka. Prikupljeno: Ne. Kategorija J: Obrazovne informacije koje nisu javne (prema Zakonu o porodičnim obrazovnim pravima i privatnosti (20 U.S.C. Odjeljak 1232g, 34 C.F.R., deo 99)). Primjeri: obrazovna evidencija koja se direktno odnosi na učenika koju vodi obrazovna institucija ili strana koja djeluje u njeno ime, kao što su ocjene, transkripti, spiskovi časova, rasporedi učenika, identifikacioni kodovi učenika, finansijski podaci učenika ili disciplinska evidencija učenika. Prikupljeno: Ne. Kategorija K: Zaključci izvučeni iz drugih ličnih podataka. Primjeri: Profil koji odražava nečije sklonosti, karakteristike, psihološke trendove, predispozicije, ponašanje, stavove, inteligenciju, sposobnosti i sklonosti. Prikupljeno: Ne. Prema CCPA, lični podaci ne obuhvataju:

 • Javno dostupne informacije iz državnih evidencija
 • Deidentifikovane ili zbirne informacije o potrošačima
 • Informacije koje su isključene iz djelokruga CCPA, kao što su:
 • Zdravstvene ili medicinske informacije pokrivene Zakonom o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja iz 1996. (HIPAA) i Kalifornijskim zakonom o povjerljivosti medicinskih informacija (CMIA) ili podaci o kliničkim ispitivanjima
 • Lični podaci pokriveni određenim zakonima o privatnosti specifičnih za sektor, uključujući Zakon o poštenom kreditnom izvještavanju (FRCA), Gramm-Leach-Blilei zakon (GLBA) ili Kalifornijski zakon o privatnosti finansijskih informacija (FIPA) i Zakon o zaštiti privatnosti vozača iz 1994.

Izvori ličnih informacija

Gore navedene kategorije ličnih podataka dobijamo iz sledećih kategorija izvora:

 • Direktno od Vas. Na primjer, iz obrazaca koje popunjavate na našoj Usluzi, preferencijama koje izražavate ili pružate putem naše Usluge.
 • Indirektno od Vas. Na primjer, posmatranjem Vaših aktivnosti na našoj usluzi.
 • Automatski od Vas. Na primjer, putem kolačića koji mi ili naši dobavljači usluga postavljamo na Vaš uređaj dok se krećete kroz našu uslugu.
 • Od dobavljača usluga. Na primjer, nezavisni dobavljači da nadgledaju i analiziraju korišćenje naše Usluge, nezavisni dobavljači da Vam isporuče ciljano oglašavanje, ili drugi dobavljači trećih strana koje koristimo da Vam pružimo uslugu.

Korišćenje ličnih podataka u poslovne ili komercijalne svrhe

Možemo da koristimo ili otkrivamo lične podatke koje prikupljamo u „poslovne svrhe“ ili „komercijalne svrhe“ (kako je definisano u CCPA), što može uključivati sledeće primjere:

 • Da upravljamo našom Uslugom i pružamo Vam našu Uslugu.
 • Da Vam pružimo podršku i odgovorimo na Vaše upite, uključujući istraživanje i rešavanje Vaših zabrinutosti i praćenje i poboljšanje naše usluge.
 • Da biste ispunili ili ispunili razlog zbog kojeg ste dali informacije. Na primjer, ako podijelite svoje kontakt informacije da biste postavili pitanje o našoj usluzi, koristićemo te lične podatke da odgovorimo na vaš upit.
 • Da odgovori na zahtjeve organa za sprovođenje zakona i kako to zahtijevaju važeći zakon, sudski nalog ili vladini propisi.
 • Kako vam je opisano prilikom prikupljanja vaših ličnih podataka ili kako je drugačije navedeno u CCPA.
 • Za interne administrativne i revizorske svrhe.
 • Za otkrivanje bezbjednosnih incidenata i zaštitu od zlonamjernih, obmanjujućih, lažnih ili nezakonitih aktivnosti, uključujući, kada je potrebno, krivično gonjenje odgovornih za takve aktivnosti.

Imajte na umu da su gore navedeni primjeri ilustrativni i da nemaju namjeru da budu iscrpni. Za više detalja o tome kako koristimo ove informacije, pogledajte odjeljak „Korišćenje vaših ličnih podataka“. Ako odlučimo da prikupimo dodatne kategorije ličnih podataka ili koristimo lične podatke koje smo prikupili u materijalno različite, nepovezane ili nekompatibilne svrhe, ažuriraćemo ovu Politiku privatnosti.

Otkrivanje ličnih podataka u poslovne ili komercijalne svrhe

Možemo koristiti ili otkriti i možda smo koristili ili otkrili u poslednjih dvanaest (12) mjeseci sledeće kategorije ličnih podataka u poslovne ili komercijalne svrhe: Kategorija A: Identifikatori Kategorija B: Kategorije ličnih podataka navedene u statutu Kalifornijske evidencije klijenata (Cal § 1798.80(e)) Kategorija F: Internet ili druga slična mrežna aktivnost Imajte na umu da su gore navedene kategorije one definisane u CCPA. Ovo ne znači da su svi primjeri te kategorije ličnih podataka u stvari otkriveni, ali odražava naše dobronamjerno uvjerenje, koliko znamo da neke od tih informacija iz primjenljive kategorije mogu biti i možda su bile otkrivene. Kada otkrijemo lične podatke u poslovne ili komercijalne svrhe, sklapamo ugovor koji opisuje svrhu i zahjteva od primaoca da te lične podatke čuva kao povjerljive i da ih ne koristi u bilo koju svrhu osim za izvršenje ugovora.

Prodaja ličnih podataka

Kako je definisano u CCPA, „prodaja“ i „prodaja“ znače prodaju, iznajmljivanje, objavljivanje, otkrivanje, širenje, stavljanje na raspolaganje, prenos ili na drugi način usmeno, pismeno, ili elektronskim ili drugim putem, ličnih podataka potrošača od strane poslovanje trećem licu za vrijednu naknadu. To znači da smo možda dobili neku vrstu koristi u zamjenu za dijeljenje ličnih podataka, ali ne nužno i novčanu korist. Imajte na umu da su dole navedene kategorije one definisane u CCPA. To ne znači da su svi primjeri te kategorije ličnih podataka zapravo prodati, ali odražava naše dobronamjerno uvjerenje, koliko znamo da su neke od tih informacija iz primjenljive kategorije možda bile i možda su bile podijeljene za uzvrat . Možda smo prodali i možda smo prodali u poslednjih dvanaest (12) mjeseci sledeće kategorije ličnih podataka: Kategorija A: Identifikatori Kategorija B: Kategorije ličnih podataka navedene u statutu Kalifornijske evidencije kupaca (Cal. Civ. Code § 1798.80(e) ) Kategorija F: Internet ili druga slična mrežna aktivnost.

Dijeljenje ličnih podataka

Vaše lične podatke identifikovane u gornjim kategorijama možemo da dijelimo sa sledećim kategorijama trećih strana: Pružaoci usluga Naši filijali Naši poslovni partneri Prodavci trećih lica kojima nas Vi ili Vaši agenti ovlašćujete da otkrijemo Vaše lične podatke u vezi sa proizvodima ili uslugama koje Vam pružamo.

Prodaja ličnih podataka maloletnika mlađih od 16 godina

Ne prodajemo lične podatke potrošača za koje zapravo znamo da su mlađi od 16 godina, osim ako ne dobijemo afirmativno ovlašćenje („pravo da se uključimo“) bilo od potrošača koji ima između 13 i 16 godina, ili roditelj ili staratelj potrošača mlađeg od 13 godina. Potrošači koji se odluče za prodaju ličnih podataka mogu da odustanu od buduće prodaje u bilo kom trenutku. Da biste iskoristili pravo na odustajanje, Vi (ili Vaš ovlašćeni predstavnik) možete nam podnijeti zahtjev tako što ćete nas kontaktirati. Ako imate razloga da vjerujete da nam je dijete mlađe od 13 (ili 16) godina dalo lične podatke, kontaktirajte nas sa dovoljno detalja kako biste nam omogućili da izbrišemo te informacije.

Vaša prava prema CCPA

CCPA daje stanovnicima Kalifornije posebna prava u vezi sa njihovim ličnim podacima. Ako ste stanovnik Kalifornije, imate sledeća prava:

 • Pravo na obavještenje. Imate pravo da budete obavješteni koje kategorije ličnih podataka se prikupljaju i u koje svrhe se lični podaci koriste.
 • Pravo na zahtjev. Prema CCPA, imate pravo da zahtijevate da vam otkrijemo informacije o našem prikupljanju, korišćenju, prodaji, otkrivanju u poslovne svrhe i dijeljenju ličnih podataka. Kada primimo i potvrdimo vaš zahtjev, otkrićemo Vam:
 • Kategorije ličnih podataka koje smo prikupili o Vama
 • Kategorije izvora ličnih podataka koje smo prikupili o Vama
 • Naša poslovna ili komercijalna svrha prikupljanja ili prodaje tih ličnih podataka
 • Kategorije trećih lica sa kojima dijelimo te lične podatke
 • Konkretni dijelovi ličnih podataka koje smo prikupili o Vama
 • Ako smo prodali Vaše lične podatke ili otkrili Vaše lične podatke u poslovne svrhe, otkrićemo Vam:
 • Kategorije prodatih kategorija ličnih podataka
 • Otkrivene kategorije ličnih informacija
 • Pravo da kažete ne prodaji ličnih podataka (opt-out). Imate pravo da nas uputite da ne prodajemo Vaše lične podatke. Da biste podnijeli zahtjev za odustajanje, kontaktirajte nas.
 • Pravo na brisanje ličnih podataka. Imate pravo da zahtijevate brisanje Vaših ličnih podataka, uz određene izuzetke. Kada primimo i potvrdimo vaš zahtjev, izbrisaćemo (i uputiti našim dobavljačima usluga da izbrišu) vaše lične podatke iz naše evidencije, osim ako se ne primjenjuje izuzetak. Možemo odbiti Vaš zahtjev za brisanje ako je zadržavanje informacija neophodno za nas ili naše dobavljače usluga da: 
 • Dovršite transakciju za koju smo prikupili lične podatke, pružite robu ili uslugu koju ste tražili, preduzmite razumno predviđene radnje u kontekstu našeg tekućeg poslovnog odnosa sa Vama ili na drugi način izvršite naš ugovor sa Vama.
 • Otkrijte bezbjednosne incidente, zaštitite se od zlonamjernih, obmanjujućih, lažnih ili nezakonitih aktivnosti ili krivično gonite one koji su odgovorni za takve aktivnosti.
 • Otklanjanje grešaka u proizvodima da biste identifikovali i popravili greške koje narušavaju postojeću predviđenu funkcionalnost.
 • Ostvaruju slobodu govora, obezbjeđuju pravo drugog potrošača da ostvare svoja prava na slobodu govora ili koriste neko drugo pravo predviđeno zakonom.
 • Pridržavajte se Kalifornijskog zakona o privatnosti elektronskih komunikacija (Cal. Penal Code § 1546 et. sek.).
 • Uključite se u javna ili recenzirana naučna, istorijska ili statistička istraživanja u javnom interesu koja su u skladu sa svim drugim važećim etičkim i zakonima o privatnosti, kada brisanje informacija verovatno može učiniti nemogućim ili ozbiljno narušiti postignuće istraživanja, ako ste prethodno dali informisani pristanak.
 • Omogućite isključivo internu upotrebu koja je razumno usklađena sa očekivanjima potrošača na osnovu vašeg odnosa sa nama.
 • Poštujte zakonsku obavezu.
 • Koristite druge interne i zakonite upotrebe tih informacija koje su kompatibilne sa kontekstom u kojem ste ih dali.
 • Pravo da ne budete diskriminisani. Imate pravo da ne budete diskriminisani zbog ostvarivanja bilo kog prava vaših potrošača, uključujući:
 • Uskraćivanje robe ili usluga Vama
 • Naplaćivanje različitih cijena ili stopa za robu ili usluge, uključujući korišćenje popusta ili drugih pogodnosti ili izricanje kazni
 • Pružajući Vam drugačiji nivo ili kvalitet robe ili usluga
 • Sugerišući da ćete dobiti drugačiju cijenu ili stopu za robu ili usluge ili drugačiji nivo ili kvalitet robe ili usluga

Ostvarivanje prava na zaštitu podataka CCPA

Da biste ostvarili bilo koje od svojih prava prema CCPA, i ako ste stanovnik Kalifornije, možete nas kontaktirati:

 • Imejlom: privacypolicy@thepettap.com

Samo Vi ili osoba registrovana kod Državnog sekretara Kalifornije koju ovlastite da djeluje u Vaše ime, možete podnijeti provjerljiv zahtjev u vezi sa Vašim ličnim podacima. Vaš zahtjev upućen Nama mora da:

 • Navedete dovoljno informacija koje nam omogućavaju da razumno potvrdimo da ste vi osoba o kojoj smo prikupili lične podatke ili ovlašćeni predstavnik
 • Opišete svoj zahtjev sa dovoljno detalja koji nam omogućavaju da ga pravilno razumijemo, procijenimo i odgovorimo na njega

Ne možemo da odgovorimo na vaš zahtjev niti da vam pružimo potrebne informacije ako ne možemo:

 • Provjeriti identitet ili ovlašćenje za podnošenje zahtjeva
 • I potvrditi da se lični podaci odnose na Vas

Mi ćemo besplatno otkriti i dostaviti tražene informacije u roku od 45 dana od prijema vašeg provjerljivog zahtjeva. Vremenski period za pružanje traženih informacija može se jednom produžiti za dodatnih 45 dana kada je to razumno potrebno i uz prethodno obavještenje. Bilo koje otkrivanje koje pružimo pokrivaće samo period od 12 mjeseci koji prethodi prijemu zahtjeva koji se može provjeriti. Za zahtjeve za prenosivost podataka, izabraćemo format za pružanje vaših ličnih podataka koji je lako upotrebljiv i koji bi trebalo da vam omogući da nesmetano prenosite informacije od jednog entiteta do drugog entiteta.

Nemojte prodavati moje lične podatke

Imate pravo da odustanete od prodaje Vaših ličnih podataka. Kada primimo i potvrdimo vaš zahtjev potrošača koji se može provjeriti, prestaćemo da prodajemo vaše lične podatke. Da biste iskoristili svoje pravo na odustajanje, kontaktirajte nas. Dobavljači usluga sa kojima sarađujemo (na primjer, naši partneri za analitiku ili oglašavanje) mogu da koriste tehnologiju na Usluzi koja prodaje lične podatke kako je definisano CCPA zakonom. Ako želite da odustanete od korišćenja vaših ličnih podataka u svrhe oglašavanja zasnovanog na interesovanjima i ove potencijalne prodaje kao što je definisano u CCPA zakonu, to možete učiniti prateći uputstva u nastavku. Imajte na umu da je svako onemogućavanje specifično za pretraživač koji koristite. Možda ćete morati da isključite svaki pretraživač koji koristite. Veb-sajt Možete da odustanete od primanja oglasa koji su personalizovani kako ih poslužuju naši dobavljači usluga tako što ćete pratiti naša uputstva predstavljena na usluzi:

Onemogućavanje će postaviti kolačić na vaš računar koji je jedinstven za pretraživač koji koristite za odjavu. Ako promijenite pretraživač ili izbrišete kolačiće koje je sačuvao vaš pretraživač, moraćete ponovo da se odjavite. Mobilni uređaji Vaš mobilni uređaj vam može dati mogućnost da isključite korišćenje informacija o aplikacijama koje koristite da biste vam prikazivali oglase koji su ciljani na vaše interese:

 • „Onemogući oglase zasnovane na interesovanjima“ ili „Onemogući personalizaciju oglasa“ na Android uređajima
 • „Ograničite praćenje oglasa“ na iOS uređajima

Takođe možete da zaustavite prikupljanje informacija o lokaciji sa svog mobilnog uređaja tako što ćete promijeniti podešavanja na svom mobilnom uređaju.

Politika „Do Not Track“ kako to zahtijeva Kalifornijski zakon o zaštiti privatnosti na mreži (CalOPPA)

Naša usluga ne reaguje na Do Not Track signale. Međutim, neki veb sajtovi trećih strana prate Vaše aktivnosti pretraživanja. Ako posećujete takve veb-sajtove, možete da podesite svoje preference u svom veb pretraživaču da obavjestite veb-sajtove da ne želite da vas prate. Možete da omogućite ili onemogućite DNT tako što ćete posjetiti stranicu sa podešavanjima ili podešavanjima vašeg veb pretraživača.

Privatnost dece

Usluga može da sadrži sadržaj prikladan za decu mlađu od 13 godina. Kao roditelj, treba da znate da preko Usluge deca mlađa od 13 godina mogu da učestvuju u aktivnostima koje uključuju prikupljanje ili korišćenje ličnih podataka. Ulažemo razumne napore da osiguramo da prije nego što prikupimo bilo kakve lične podatke od djeteta, roditelj djeteta dobije obavještenje o našoj praksi ličnih podataka i da pristane na njih. Takođe možemo ograničiti način na koji prikupljamo, koristimo i čuvamo neke od informacija korisnika između 13 i 18 godina. U nekim slučajevima, to znači da nećemo biti u mogućnosti da objezbedimo određene funkcije usluge ovim korisnicima. Ako moramo da se oslonimo na saglasnost kao pravni osnov za obradu vaših informacija, a vaša zemlja zahtijeva saglasnost roditelja, možda ćemo zahtjevati saglasnost vašeg roditelja prije nego što prikupimo i koristimo te informacije. Možemo tražiti od korisnika da potvrdi datum rođenja prije nego što od njega prikupi bilo kakve lične podatke. Ako je korisnik mlađi od 13 godina, usluga će biti ili blokirana ili preusmjerena na proces roditeljske saglasnosti.

Informacije prikupljene od dece mlađe od 13 godina

Kompanija može prikupljati i čuvati trajne identifikatore kao što su kolačići ili IP adrese od dece bez saglasnosti roditelja u svrhu podrške internom funkcionisanju Usluge. Možemo prikupljati i čuvati druge lične podatke o djeci ako te podatke dostavi dijete uz prethodni pristanak roditelja ili roditelj ili staratelj djeteta. Kompanija može prikupljati i čuvati sledeće vrste ličnih podataka o djetetu kada ih dostavi dijete uz prethodnu saglasnost roditelja ili roditelj ili staratelj djeteta:

 • Ime i/ili prezime
 • Datum rođenja
 • Pol
 • Nivo razred
 • Adresa E-pošte
 • Broj telefona
 • Ime roditelja ili staratelja
 • Imejl adresa roditelja ili staratelja

Za više detalja o informacijama koje možemo prikupiti, možete pogledati odjeljak „Vrste prikupljenih podataka“ ove Politike privatnosti. Pratimo našu standardnu politiku privatnosti za otkrivanje ličnih podataka prikupljenih od i o deci.

Roditeljski pristup

Roditelj koji je već dao Kompaniji dozvolu da prikuplja i koristi lične podatke svog djeteta može, u bilo kom trenutku da:

 • Pregleda, ispravi ili izbriše lične podatke deteta
 • Prekine dalje prikupljanje ili korišćenje ličnih podataka deteta

Da biste uputili takav zahtjev, možete nam pisati koristeći kontakt informacije navedene u ovoj Politici privatnosti.

Vaša prava na privatnost u Kaliforniji (Kalifornijski zakon Shine the Light)

Prema članu 1798 građanskog zakonika Kalifornije (Kalifornijski zakon Shin the Light), stanovnici Kalifornije sa uspostavljenim poslovnim odnosom sa nama mogu jednom godišnje da zahtijevaju informacije o dijeljenju svojih ličnih podataka sa trećim licima u svrhe direktnog marketinga trećih strana. Ako želite da zatražite više informacija u skladu sa zakonom California Shine the Light, i ako ste stanovnik Kalifornije, možete nas kontaktirati koristeći dole navedene kontakt informacije.

Prava na privatnost u Kaliforniji za maloletne korisnike (odsek 22581 Kalifornijskog kodeksa poslovanja i profesija)

Odjeljak 22581 Kalifornijskog kodeksa poslovanja i zanimanja dozvoljava stanovnicima Kalifornije mlađim od 18 godina koji su registrovani korisnici onlajn sajtova, usluga ili aplikacija da zatraže i dobiju uklanjanje sadržaja ili informacija koje su javno objavili. Da biste zahtijevali uklanjanje takvih podataka, a ako ste stanovnik Kalifornije, možete nas kontaktirati koristeći dole navedene kontakt informacije i uključiti adresu e-pošte koja je povezana sa Vašim nalogom. Imajte na umu da Vaš zahtjev ne garantuje potpuno ili sveobuhvatno uklanjanje sadržaja ili informacija objavljenih na mreži i da zakon možda ne dozvoljava ili zahtijeva uklanjanje u određenim okolnostima.

Linkovi ka drugim veb sajtovima

Naša usluga može sadržati linkove ka drugim veb sajtovima kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na link treće strane, bićete preusmjereni na sajt te treće strane. Preporučujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svakog sajta koji posjetite. Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih sajtova ili usluga trećih strana.

Promjene ove Politike privatnosti

Možemo s vremena na vrijeme ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavijestićemo vas o svim promjenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici. Obavijestićemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obavještenja na našoj usluzi, prije nego što promena stupi na snagu i ažurirati datum „Poslednje ažuriranje“ na vrhu ove Politike privatnosti. Savjetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti za bilo kakve promjene. Promjene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati:

Imejlom: privacypolicy@thepettap.com